Huisregels in coronatijd

Aanvullende regels i.v.m. veiligheid in de anderhalvemetersamenleving:

 • Alle openbare ruimtes zijn zo ingericht dat 1,5 m afstand goed gehanteerd kan worden.
 • De kleedkamers, douches en de toiletten zijn gesloten.
 • De deuren zijn zo aangepast dat deze tijdens openingsuren van de praktijk altijd allemaal open staan.
 • Neem eerst plaats in de wachtruimte, daar haal ik je op en dan gaan we samen naar de praktijkruimte.
 • Voorafgaand vraag ik je om je handen te wassen met handenalcohol.
 • Ik hanteer ruime uitlooptijden, waardoor cliënten elkaar zo min mogelijk zullen treffen.
 • Bij de behandeling maak ik gebruik van een chirurgisch mondkapje.
 • Betaling uitsluitend per PIN of Tikkie.
 • Ga vooraf thuis naar het toilet.
 • Kom alleen.
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voorafgaand aan je afspraak
 • Neem een badlaken én een handdoek mee.

Bestaande huisregels

 • Persoonlijke en medische gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 • Bent u reeds onder behandeling van een arts, specialist of therapeut dan kan ik u vragen eerst te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 • Voor aanvang van de eerste behandeling zal ik u een aantal vragen stellen over uw medische verleden.
 • Bij twijfel over een bepaalde aandoening of blessure zal de behandeling worden gestaakt.
 • Gebruik van medicijnen dient u altijd te melden.
 • Ik ben niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.
 • Annuleren van een afspraak is kosteloos mogelijk tot uiterlijk 24 uur voor aanvang.
 • Ik ben niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.
 • Ik behoud mij het recht cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.
 • Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn tijdens de behandeling.
 • Roken is niet toegestaan in de behandelruimte en daarbuiten.