Huisregels

 • Uit het oogpunt van de hygiëne verwacht ik dat elke klant zijn eigen badhanddoek meeneemt.
 • Persoonlijke en medische gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 • Bent u reeds onder behandeling van een arts, specialist of therapeut dan kan ik u vragen eerst te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 • Voor aanvang van de eerste behandeling zal ik u een aantal vragen stellen over uw medische verleden.
 • Bij twijfel over een bepaalde aandoening of blessure zal de behandeling worden gestaakt.
 • Gebruik van medicijnen dient u altijd te melden.
 • Ik ben niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.
 • Annuleren van een afspraak is kosteloos mogelijk tot uiterlijk 24 uur voor aanvang.
 • Ik ben niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.
 • Ik behoud mij het recht cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.
 • Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn tijdens de behandeling.
 • Roken is niet toegestaan in de behandelruimte en daarbuiten.