Sportbeleid, onderzoek en advies

Sportbeleid, onderzoek en advies

Met meer dan 25 jaar ervaring als specialist sportbeleid, -onderzoek en advies heb ik veel kennis op het gebied van sport en bewegen. Die vakkennis, samen met een sterk analytisch vermogen, proceskennis en presentatievaardigheden maakt Beweeg MEER Sportadvies tot een betrouwbare partner voor onderzoek- en adviesopdrachten op het gebied van sportbeleid en sportprojecten.

In die periode heb ik het beleidsveld sport steeds breder zien worden. Het gaat er tegenwoordig om mensen (meer) te laten bewegen en met bewegen mensen te verbinden. De laatste decennia zijn sport en bewegen steeds meer een beleidsinstrument om maatschappelijke doelen op het vlak van gezondheid, sociale cohesie en economie te bereiken: sport als middel. Maar dat kan alleen omdat sport en bewegen zelf zo leuk en uitdagend zijn. En vanuit dat plezier moet je zoeken naar (maatschappelijke) verbindingen, naar partners die meehelpen om mensen te bewegen. Of anders gezegd: met sportbeleid moet je mensen (organisaties, clubs) bewegen om mensen te laten bewegen.

Beleidsproces

Ik adviseer onafhankelijk, kritisch en met oog voor het (lokale) krachtenveld. Alle fasen van de beleidscyclus krijgen aandacht: van het vertrekpunt (Hoe staan we er nu voor?) en de omgeving (Wat gebeurt er om me heen? Met wie heb ik te maken? Wie heeft welke belangen? Wie willen of moeten we verbinden?) tot strategieontwikkeling (Wat willen we bereiken?) en implementatieplan (Wat is daarvoor nodig en hoe gaan we dat aanpakken?). En altijd houd ik mijn blik gericht op waar het om gaat: een bewegende samenleving.

Overzicht van opdrachten en ervaringen

Enkele voorbeelden op het gebied van sportbeleid, onderzoek en advies:

 • Formateur Leefstijlakkoord gemeente Nijkerk.
 • Opstellen Uitvoeringsplan Sport gemeente Delft – kader voor operationele plannen bij de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid.
 • Evaluatie Brede Impuls gemeente Oost Gelre
  Op basis van deskresearch en interviews formuleren van conclusies en aanbevelingen voor de uitvoering van de brede impuls in de gemeente.
 • Evaluatie proces totstandkoming nieuw subsidiebeleid gemeente Putten
  Reconstructie van het doorlopen proces bij de totstandkoming van nieuw subsidiebeleid en aanbevelingen doen voor het vervolg.
 • Opstellen uitvoeringsprogramma buurtsportcoaches Nijkerk, rapportage aan gemeente, onderhouden contacten met gemeente en partners
 • Initiator en procesbegeleider beweegprojecten Be Interactive en Fitpaspoort in Amersfoort, gericht op laagdrempelige beweegstimulering
 • Succesvol opstellen subsidieaanvragen Sportimpulsregeling: schrijven aanvraag, ontwikkeling plan van aanpak.
  sportpark
 • Evaluatie sportparkmanagement Amsterdam Nieuw-­West. Onderzoek naar de effecten en resultaten van verzelfstandigd management van sportpark De Eendracht.
 • Accountmanagement Atletiekunie: Advisering en begeleiding sportverenigingen bij hun ontwikkeling, hun knelpunten en het formuleren van beleidsplannen.
 • Opstellen sportnota’s voor diverse gemeenten.
 • Evaluatie sportbeleid gemeente Castricum. Toetsing van resultaten en effecten van het sportbeleid op basis van de doelstellingen.
 • Interim beleidsmedewerker sport bij diverse gemeenten, zoals projectleiding, kwartier maken of tijdelijke vervanging . Voorbeelden: beleidsmedewerker sportzaken Gemeente Wierden, projectmedewerker privatisering sportparken Gemeente Leidschendam-Voorburg, beleidsadviseur maatschappelijke voorzieningen Gemeente Epe, projectadviseur toekomstige sportvoorzieningen Gemeente Haarlemmermeer