Socialrun 2018: Beweeg MEER 48 uur in actie

Op vrijdag 21 september begin ik aan mijn meest uitdagende massageklus tot nu toe: de begeleiding van Team Samen Veilig bij de Socialrun. De Socialrun is een loopevenement dat op positieve manier aandacht vraagt voor stigmatisering van psychische problemen. Dit jaar leggen 30 teams in 48 uur de route van 555 kilometer af.  De ruim 1000 deelnemers aan de run vragen aandacht en begrip voor en bespreekbaarheid van psychische problemen onder het motto #meedoeniswinnen. Ik kom in actie voor het team van Samen Veilig Midden-Nederland. Deze organisatie biedt hulp bij zorgen over de veiligheid van een kind of als er sprake is van geweld in de huiselijke sfeer.

Sportmassage en meerSocialrun

De Socialrun start op 21 september rond 11:00 uur aan de Van Weerden Poelmanweg in Soest (het militair oefenterrein de Vlasakkers). De teams starten om beurten. Onze eerste groep van 8 lopers start om 14.10 uur. Iedere 2 km lossen ze elkaar af. Na ca. 95 km wordt dit team afgelost door onze tweede groep. We zijn dan in Wijhe (aan de IJssel, onder Zwolle) en het is dan ca. 22.00 uur. Tijd om de lopers een welverdiende sportmassage te geven en ze daarmee soepel te houden voor hun volgende loopbeurt. Intussen ga ik, als lid van het ondersteuningsteam, meehelpen met het opbouwen en inrichten van Kamp Wijhe en zal ik de warming up verzorgen voor team 2. En als team 1 gaat rusten, hoop ik ook even de ogen te kunnen sluiten. Maar niet voor lang. We moeten op tijd bij de volgende etappeplaats zijn: Zuidlaren. Daar herhaalt zich dit alles: sportmassages, eventueel intapen, warming up, opbouw, afbreken. En zo ook later in Sneek, Castricum en Wilnis.

Uitgeput na de Socialrun?

De Socialrun vraagt veel van de lopers… en van de begeleiders. Het zal me benieuwen of ik uitgeput raak van de ongeregelde werktijden, het ’s nachts masseren en slechts korte slaapmomenten. Gezellig gaat het in elk geval worden! Benieuwd hoe het me vergaat? Ik zal regelmatig via Facebook een update plaatsen. Wellicht zie je dan hoe de wallen onder mijn ogen groeien. Zondag rond 17.00 uur verwachten we op de Vlasakkers te finishen. Wil je team Samen Veilig volgen? Check dan dit weekend regelmatig de speciale tracker.

P.S. maandag is mijn praktijk gesloten…

Be InterACTive, loop- en wandelproject voor vrouwen in Liendert van start

In januari 2017 is in de Amersfoortse wijk Liendert het project ‘Be InterACTive’ gestart. Be InterACTive bestaat uit wandeltrainingen voor vrouwen uit de wijk Liendert. In Liendert wonen vooral vrouwen met een migratie-achtergrond. Het doel is het verbeteren en versterken van de fysieke en mentale conditie en de sociale positie van migrantenvrouwen. De organisatie is in handen van Keni Sport en Beweeg MEER. Wij hebben voor dit project subsidie ontvangen van de Sportimpuls, een stimuleringsregeling van het Ministerie van VWS.

Wandelen en contacten leggen

wandelgroepDe kern van Be InterACTive, een van oorsprong Amsterdams initiatief, is dat een groep vrouwen (12-20 personen) uit Liendert wekelijks samen gaat bewegen. De deelneemsters worden nauw bij de activiteiten betrokken. Ze wandelen niet alleen mee, maar helpen bij de werving, begeleiding en bij het trainen zelf. Het project is zo opgezet dat de vrouwen tijdens de cursus werken aan sociale integratie en participatie. De eerste vrijwillige trainsters zijn in april 2017 ‘afgestudeerd’ na het volgen van een trainersopleiding. Na de cursus gaat voeren zij zelfstandig de leiding over enkele wandelgroepen. De opleiding werd verzorgd door Ans van Maanen.

Laagdrempelig, van en voor de wijk

De wandelactiviteiten zijn geschikt voor elk niveau. Vrouwen die meedoen, raken gewend aan het wekelijks bewegen en raken vertrouwd met de groep waarmee zij bewegen. Er ontstaat een sociale band die hen stimuleert om met elkaar te blijven bewegen. Binnen de groep worden trainers, assistenten en vrijwilligers geworven en opgeleid. In de opleiding voor de vrijwilligers wordt vooral geleerd met respect op een vriendelijke, sociale manier met de deelneemsters om te gaan. Zo ontstaat een een wandel- en loopcommunity die na afloop van het project zelf verder kan gaan.

Subsidie

De kosten van het project kunnen laag worden gehouden dankzij een subsidie vanuit de Sportimpuls. De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen langdurig te laten sporten en bewegen. De subsidie is beschikbaar voor de eerste twee jaar van het project. Na afloop van de 2 jaar staat er een vast aanbod van wandelen en hardlopen op het wijkprogramma. Gedragen door nieuw opgeleide trainsters uit de wijk en door betrokken ambassadeurs en vrijwilligers. Laagdrempelig, midden in de eigen buurt en aansluitend op andere beweeg- en zorgprogramma’s.

Bewegen in het groen, natuurlijk!

Al eeuwen leggen mensen parken en tuinen aan. Er is kennelijk een natuurlijke behoefte om je omgeving te voorzien van natuur. Soms woest, soms strak afgeperkt. Groen zullen we het maken en gebruiken zullen we het ook. Om in te relaxen bijvoorbeeld. En om in te bewegen. Loop door een park of een bos en je ziet veel mensen wandelen, rennen, spelen, fietsen of bootcampen. Wat is dat toch, dat het groen zo aantrekkelijk is om in te bewegen?

Natuurlijke behoefteBewegen in het groen

Omgevingspsycholoog en hoogleraar natuurbeleving Agnes van den Berg draagt een mogelijke verklaring aan: “De mens heeft zich als soort ontwikkeld in een groene omgeving en heeft daarom als vanzelf een sterke band met de natuur. In contact komen met de natuur voelt voor de mens als thuiskomen. Daar word je blij en rustig van.” Volgens haar zijn die effecten hoofdzakelijk onbewust. Je merkt ze meestal niet, maar je gaat ze na verloop van tijd wel missen.

We zijn dus graag in het groen en kennelijk hebben we ook een drive om daar te gaan bewegen. Volgens de Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte gebruikt 30% van de Nederlanders het groen om te sporten. Dat percentage ligt in de grootste 31 gemeenten van Nederland nog hoger, 39%. Ruim 50% van hen gebruikt het groen om te wandelen en ongeveer 30% om te fietsen. Met het beoefenen van buitensport begint 56,4% thuis en ruim 25% legt hiervoor tussen de één en drie kilometer af. De meeste mensen voelen aan dat sporten en bewegen in het groen goed is voor de gezondheid.

Bewegen in het groen maakt je gelukkig en gezond

Dat bewegen goed voor je is, weet iedereen. Fitnessclubs groeien nog steeds in populariteit. Maar ook daar zie je de stap naar buiten – met looptrainingen, bootcamp of mountainbiken. Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie, legt het als volgt uit: “Als je door een park fietst, heb je veel meer prikkels dan wanneer je over een saaie geasfalteerde weg zonder bomen rijdt. In een park vliegt een insect in je oog, spelen honden op een veldje, ruik je de geur van de bomen, zie je de kleuren van de bladeren, hoor je kinderen schreeuwen. En ga zo maar door. De natuur is altijd nieuw, anders en onvoorspelbaar, dat is een verklaring waarom je je in de natuur gelukkiger voelt.”

Het is dus de kunst om én een groene ruimte om mensen heen te ontwikkelen én hen te stimuleren daarin te bewegen. Bij het inrichten van speelruimte is daar de nodige ervaring mee opgedaan. En de effecten zijn opvallend groot. Uit diverse onderzoeken blijkt, dat de aanwezigheid van groene speelruimte leidt tot meer buitenspelen en dus tot meer bewegen. Ook als dat park of bos wat verder weg ligt. En dat heeft direct effect op bijv. het voorkomen van obesitas. In groene wijken komt bij kinderen 15% minder overgewicht voor. Bewoners uit een groene buurt brengen minder vaak een bezoek aan de huisarts. Depressie, aandoeningen aan de luchtwegen, diabetes, hoge bloeddruk, hartklachten, rug- en nekklachten, ademhalingsproblemen, darmstoornissen, migraine en duizeligheid werden minder vaak gerapporteerd in groene wijken. De gevonden relaties blijken het sterkst bij kinderen, jongeren, ouderen en mensen met een lage sociaaleconomische status.

Maak van groene ruimte beweegruimte

Groen heeft een gezonde uitwerking op mensen, maar je krijgt mensen er niet automatisch mee in beweging. In de eerste plaats moet je de openbare groene ruimte zo positioneren en inrichten dat iedereen er automatisch mee in aanraking komt. De tweede stap is dat je faciliteiten aanbrengt die bewegen stimuleert en mogelijk maakt bijv. goede paden en veilige verbindingen. Integreer het in het alledaags bewegen. Of creëer juist uitdagende, spannende trails. Voor ieder wat wils. Uit onderzoek blijkt dat niet de hoeveelheid groen, maar de manier waarop de groene ruimte is ingericht en georganiseerd, bepalend is voor de mate waarin deze ruimte wordt benut voor sport en spelen. De derde, meer aanvullende stap is dat je de groene ruimte gebruikt voor beweegactiviteiten. Een mooi voorbeeld zijn de Parklopen: dichtbij, laagdrempelig en sociaal hardlopen in een park. Zonder dat het gelijk grootschalig wordt: dus met respect voor de natuur.

Back to the roots

De natuur is een prachtig decor om in te bewegen. Je brein, je gezondheid en je welbevinden gaan erop vooruit en daarmee uiteindelijk ook je welvaart. De natuur is geen gevaarlijke woestenij waar je bang voor hoeft te zijn. Of willen we dat juist terug hebben: we ontwikkelen uitdagende mountainbikeroutes en organiseren trailruns om weer iets van dat authentieke vluchtgedrag uit onze genen op te roepen. “Wie in de natuur de confrontatie aangaat met zijn angsten en die weet te overwinnen, die beleeft de sterkste positieve gezondheidseffecten”, aldus Van den Berg.
Trailrunning in 50 tinten groen, misschien wel de meest optimale beweegsensatie?

Elke dag een kilometer

Op de school van mijn dochters heeft de juf van groep 8 bedacht om wekelijks een kwartier te gaan hardlopen met de klas. Ze kwam op dat idee na een bericht in het jeugdjournaal over verplicht hardlopen met de klas. Dat doen alle leerlingen op een basisschool in Boxmeer. Niet pas bewegen als de school uit is, maar tussen de lessen door. Rondjes rennen tijdens schooltijd zorgt ervoor dat kinderen zich beter kunnen concentreren. Dat idee komt uit Groot-Brittannië, waar hardlopen al langer op het rooster staat. Ik vind het een topidee!

The daily mile

Op ruim 700 basisscholen in Groot-Brittannië wordt elke dag hardgelopen. Naast de normale gymlessen doen de leerlingen The Daily Mile, een dagelijkse mijl. Een rondje van ruim anderhalve kilometer, weer of geen weer. De leerlingen zouden fitter en gezonder worden van elke dag rennen, maar er zijn ook leraren die zeggen dat de kinderen zich nu beter kunnen concentreren en zich beter gedragen in de klas sinds ze meedoen. The Daily Mile-club hoopt het project uit te rollen door heel Europa. De Schotse overheid is al om en adviseerde alle basisscholen het project in te voeren. Vier jaar geleden begon het daar op de St. Ninians School. Nu doen 500 Schotse en nog eens 200 scholen in de rest van Groot-Brittannië mee.

Eenvoudig en effectief

Boxmeer heeft de primeur, in Molenhoek is ook gestart. Maar waarom niet op veel meer plaatsen? Het is namelijk zo eenvoudig. Het kan even snel een kwartiertje tussen de lessen door. Je hebt niet eens speciale kleding nodig. En het effect kan groot zijn. Tijdens een rondje rennen ontstaat een eiwit dat zorgt voor het ontstaan van nieuwe hersencellen. Gevolg: na een aantal weken een beter geheugen! En uit ander onderzoek blijkt dat 5 minuten inspanning per dag het risico op vroegtijdig overlijden verlaagt. Doen dus!

Elke dag een kilometer

Het initiatief van de juf is uitstekend, een letterlijke stap in de goede richting. Maar waarom alleen met kinderen? Voor volwassenen is het net zo effectief. Dus laat al het schoolpersoneel meedoen en trommel ook de ouders op. Als díe het goede voorbeeld geven…! En het kan misschien nog laagdrempeliger. Elke dag een kilometer voor iedereen. Makkelijk vol te houden toch? Ron Hill, toploper in de jaren 60/70, houdt het al meer dan 50 jaar vol!